ENRORU
or. Chişinău,
st. G. Alexandrescu, 19/2
indicații rutiere
Ln-Vn: 10:00 - 19:00
Sm: 10:00 - 19:00
adresați o întrebare
+373 60 858555
+373 79 844400
comandă un apel
adresați o întrebare
Menu

Turismul dentar în Moldova

Turismul stomatologic este o recreație în străinătate, combinată cu tratament stomatologic. Caracteristica cheie este economia de bani. Prin urmare, pentru un turism de acest tip sunt de obicei alese acele țări în care costurile pentru îngrijire dentară este mult mai mic, iar calitatea corespunde standardelor internaționale. În ultimii ani, tot mai multe persoane au început să vină pentru tratament și protezare a dinților în Moldova. Diferența dintre costul tratamentului dentar și protezare în Moldova și în țara Dumneavoastră, uneori poate ajunge la mii de euro, chiar și cu costul călătoriei și șederii în țara noastră.

Clinica stomatologică «Diplomat Med» – este o garanție a unui tratament calitativ, fără durere și a unui rezultat mereu excelent. Specialiștii noștri sunt profesioniști înalt calificați. Pentru fiecare pacient este selectată metoda cea mai potrivită de tratament, recuperare și restaurare a dinților și este elaborat cel mai eficient plan de tratament.

Modul în care programul nostru funcționează:

  1. Trebuie să ne contactați prin e-mail info@diplomatmed.md, Facebook Messenger sau prin telefon +373-791-16-777 (WhatsApp). Pe o bază individuală vi se va da răspuns la toate întrebările, vi se va oferi consiliere cu privire la costurile serviciilor, timpul necesar de ședere.
  2. În strânsă colaborare cu medicul se va elabora un plan de tratament convenit cu planul de călătorie.
  3. Vi se va acorda ajutor cu rezervarea hotelului și veți fi întâlniți la aeroport.
  4. Și cel mai important – tratamentul. Vi se vor furniza servicii profesionale de cea mai înaltă calitate la prețuri accesibile.

Avantajele noastre

Turism

Deși are o suprafață mică, Republica Moldova dispune de un considerabil potențial turistic, reprezentat, întâi de toate, de aspectul geomorfologic al teritoriului – o neobișnuită diversitate de rezervații peisagistice sau landșafturi naturale și monumente geologiceunice, de valoare europeană și mondială.
Formele prioritare ale turismului practicate în ultimul deceniu în Republica Moldova sunt turismul rural, vitivinicol, cultural, de sănătate și frumusețe.

Turismul rural

Comunităţile agricole şi satele pitorești, pot oferi diferite servicii turiştilor care doresc să se odihnească în sânul naturii:


Turismul vitivinicol

Podgoriile noastre, de asemenea, constituie un important obiectiv turistic din sectorul rural. De secole, în Moldova s-au format bogate tradiţii de cultivare a viţei-de-vie şi de producere a vinului. În prezent, în ţară funcţionează 142 fabrici de vinuri. 23 dintre acestea dispun de condiţii şi experienţă în ceea ce priveşte primirea vizitatorilor. Aici turiştii au posibilitatea de a lua cunoştinţă de tehnologia producerii vinurilor, de a urmări cum sânt îmbuteliate şi, desigur, de a gusta produsul finit. Prin calitatea lor, multe dintre vinurile produse în ţara noastră se bucură de o bună reputaţie pe plan internaţional.

Ca ţară vitivinicolă, Republica Moldova oferă şansa alegerii unor rute preferate, aşa încât turiştii pot vizita, după dorinţă, beciuri şi oraşe subterane, vinoteci, întreprinderi de prelucrare primară a vinului, de producere a şampaniei, divinului, heresului, balsamurilor etc. Fabricile de vinuri, în ansamblu, făcând parte din ruta turistică “Drumul vinului în Republica Moldova”, prezintă o esenţială motivaţie de a ne vizita ţara. Ele constituie un mijloc de promovare a celui mai bun produs turistic autohton.

Turismul cultural

Republica Moldova dispune de un bogat patrimoniu cultural, care poate fi cu succes valorificat în turism. În total, au fost identificate 140 de monumente ale patrimoniului cultural, care pot fi incluse în circuitul turistic. Cele mai timpurii monumente sânt aşezările geto-dacice şi fortificaţiile romane. O diversitate de atracţii pentru turişti oferă vestigiile fortificaţiilor medievale, diverse complexe arheologice, în primul rând, Orheiul Vechi, mănăstirile rupestre, conacele boiereşti şi casele ţărăneşti. În capitala ţării există un număr impunător de monumente, exemple reprezentative ale arhitecturii locale din secolele XIX şi XX, capabile să trezească interesul turiştilor.

În Republica Moldova funcţionează 87 de muzee, ele avînd bogate colecţii de exponate. În plus, cele mai multe din acestea sînt amplasate în clădiri de o deosebită importanţă arhitecturală. În temei, muzeele sînt destinate unui contingent special de vizitatori, însă, cel puţin 20 dintre acestea, merită atenţia publicului larg.

Un punct atractiv al produsului turistic naţional îl constituie varietatea culturilor din diverse zone ale ţării. Republica Moldova prezintă un amalgam de naţionalităţi şi culturi, deci, de tradiţii, limbi vorbite, folclor, bucătărie etc. În ţară există circa 880 de grupuri folclorice, o bună parte din ele reflectînd tradiţiile specifice regiunii şi originii lor. Merită a fi menţionat şi artizanatul naţional – atît ca valoare culturală, cît şi ca produs de meşteşugărit propus spre vînzare.